Βρεφικός Νάρθηκας Άκρου Ποδός Bebax

Ο βρεφικός νάρθηκας άκρου ποδός Bebax επιτρέπει τη σταδιακή διόρθωση των παραμορφώσεων των ποδιών στα βρέφη. Με έναν μηχανισμό στο κάτω μέρος, που συνδέει το πρόσθιο με το οπίσθιο τμήμα διορθώνει το πέλμα προοδευτικά, ακολουθώντας τα τρία διαστημικά επίπεδα: κάθετα, οριζόντια και πλάγια. Κατασκευάζεται από δέρμα υψηλής ποιότητας και αντοχής και μπορεί να πλυθεί.

Κατηγορία:

Ενδείξεις

Ο βρεφικός νάρθηκας Bebax είναι κατάλληλος για βρέφη με γενετικές ανωμαλίες του άκρου ποδός, μυοσκελετικές ή νευρολογικές παθήσεις, όπως η ραιβοποδία, ραιβοιπποποδία και η Κοιλοβλαισοποδία.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος