Κηδεμόνας Σκολίωσης/Κύφωσης Cheneau

Κατασκευάζουμε τον κηδεμόνα σκολίωσης/κύφωσης Chenau στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο μας και τον προσαρμόζουμε ανάλογα με την πάθηση και τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Ο κηδεμόνας κορμού τύπου Cheneau κατασκευάζεται από θερμοπλαστικό υλικό στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριό μας. Σε περιπτώσεις σκολίωσης ή κύφωσης λειτουργεί διορθωτικά, ασκώντας πίεση στα σημεία κυρτότητας της σπονδυλικής στήλης. Εφαρμόζεται εύκολα από τον ασθενή, διότι διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες που δένουν στο εμπρόσθιο μέρος. Ο εξατομικευμένος κηδεμόνας κορμού διαμορφώνεται από αδειούχο τεχνίτη – κατασκευαστή, έπειτα από γνωμάτευση γιατρού και λήψη ψηφιακών μέτρων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος