Μηροκνημοποδικός Κηδεμόνας

Ο μηροκνημοποδικός κηδεμόνας κατασκευάζεται από αδειούχο τεχνίτη στο εργαστήριό μας και με βάση τις ανάγκες και την πάθηση του κάθε ασθενή.

Ο μηροκνημοποδικός κηδεμόνας κατασκευάζεται από θερμοπλαστικό υλικό και μεταλλικά αντιστηρίγματα στα πλαϊνά, κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης του ασθενή στο εργαστήριό μας. Η άρθρωση του γόνατος, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή, μπορεί να είναι είτε ελεύθερη, είτε με ασφάλεια εγκλωβισμού, από αλουμίνιο ή ατσάλι.

Σκοπός του μηροκνημοποδικού κηδεμόνα είναι να βελτιώσει την κινητικότητα, τον έλεγχο και τη σταθερότητα του γόνατος και να προσφέρει στήριξη στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια της βάδισης. Να βελτιώσει συνολικά τη βάδιση ανθρώπων με ημιπληγία, ανεπαρκή έλεγχο της άρθρωσης του γόνατος, υπερέκταση γόνατος και άλλες κινητικές παθήσεις.

Κατηγορίες: ,

Εκδήλωση ενδιαφέροντος