Νάρθηκας Air-cast

Ο νάρθηκας Air-cast είναι κατασκευασμένος από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Διαθέτει ρυθμιζόμενους αυτοκόλλητους ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα και αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Οι δύο πλάγιοι ανατομικοί αεροθάλαμοι, με μικρή αντλία (in-out), επιτρέπουν την εισαγωγή και την εξαγωγή του αέρα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Ο νάρθηκας επιτρέπει μόνο την κάμψη και την έκταση της ποδοκνημικής, βοηθώντας στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε αθλητικά υποδήματα και είναι αμφιδέξιος.

Κατηγορία:

Ενδείξεις

Ο νάρθηκας Air-cast είναι κατάλληλος για σοβαρές κακώσεις ποδοκνημικής, διαστρέμματα, θλάσεις και για μετεγχειρητική ακινητοποίηση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος